Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Cà Mau

Trên địa bàn Cà Mau đang có 11636 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Cà Mau tập trung chủ yếu ở Thành Phố Cà Mau 6247 công ty, Huyện Trần Văn Thời 1033 công ty, Huyện Đầm Dơi 815 công ty, Huyện Cái Nước 699 công ty, Huyện Thới Bình 629 công ty, Huyện Năm Căn 620 công ty, ...